Som selvstændig har du også brug for pension

Vi kan hjælpe dig til en opsparing med skattefradrag.

Draupnir rådgiver almindelige danskere om helt almindelg pensionsopsparinger. Vi kommer gerne med et gratis og uforpligtende bud på, hvordan du (måske) kan gøre det bedre. Vælger du at bruge os, koster det dig ikke noget, hvis du ikke får et positivt afkast på din pensionsopsparing.

Som selvstændig kan du lave en meget fleksibel pensionsordning, som passer præcist til din situation lige nu. Du har mulighed for at indbetale helt op til 30% af dit overskud før renter på en ratepension - uden at være bundet til en bestemt indbetaling i de efterfølgende år. 

30%-ordningen tager højde for de særlige forhold for selvstændige, hvor overskuddet kan variere fra år til år. Du kan ganske enkelt spare op, når du har økonomisk mulighed for det og lyst til det.

De færreste kender overskuddets præcise størrelse, når man nærmer sig udgangen af året. Indbetalingen på pensionsordningen fastlægges derfor ud fra et skøn over det forventede overskud. Vi anbefaler, at du spørger din revisor til råds herom. Hvis det senere viser sig, at overskuddet er mindre end forventet, og at du derfor har indbetalt for meget på pensionsordningen, kan det overskydende beløb (den del, der overstiger 50.000 kr.) hæves igen uden skattemæssige konsekvenser.

En pensionsordning er et godt supplement til opsparing i virksomheden. Med en pensionsordning i baghånden kan du planlægge og sikre fremtiden.

30% reglen udløber i 2015, så kontakt os nu, for at få det optimale ud af din opsparing.

Spar skatten

Det beløb, som indbetales på pension beskattes med den lave PAL-skat (ca. 15%). Når pensionen udbetales beskattes efter indkomst på det tidspunkt, ganske som ved opsparret overskud i virksomheden. Men du sparer altså ca. 10% her-og-nu.

Beregn forskellen for dig

Her kan du beregne, hvor meget mere, at du kan få i afkast ved passiv investering, fremfor at have pensionen stående til bankrente.*

Pension beregner

Din alder:
Din pensions størrelse:
Bedste bankrente på pension:
Gns. årligt afkast på verdensindekset siden 1970:
*) Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Beregningen er uden hensyn til skat og med reinvestering af udbytte. Draupnir er ikke ansvarlig for fejl. Som verdensindex bruges MSCI World (http://www.mscibarra.com).